zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w latach 2020-2022 w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Szubin

zamawiający: Gmina Szubin
tryb zamówienia: usługi społeczne na postawie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.31.2019
wartość: poniżej kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający zawiadamia, że postępowanie na Świadczenie usług pocztowych w latach 2020-2022 w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Szubin zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty. 

Ogłoszenie o zamówieniu (3043kB) pdf
Formularz ofertowy (84kB) word
Formularz cenowy (13kB) excel
Oświadczenie o spełnieniu warunków (20kB) word
Oświadczenie o wykluczeniu (22kB) word
Istotne postanowienia umowy (162kB) word
_______________________________________________________________________________________

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu z 16.12.2019 r. (374kB) pdf
________________________________________________________________________________________

Unieważnienie postępowania (208kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść:
Opublikował: Emilia Jasińska (10 grudnia 2019, 15:26:30)

Ostatnia zmiana: Emilia Jasińska (20 grudnia 2019, 14:35:11)
Zmieniono: poprawka omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170