Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2021 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)wybrany kandydat: Elena Wołoszyk, gmina Kcynia 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymogi formalne podane w ogłoszeniu i zdobył odpowiednią ilość punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.

stanowisko:

urzędnicze w Referacie Zarządzania Inwestycjami

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 18 czerwca 2021  23:59

wybrany kandydat: Dorota Zagrodzka, gmina Szubin 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymogi formalne podane w ogłoszeniu i zdobył najwyższą ilość punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.

stanowisko:

urzędnicze w Referacie Zarządzania Budynkami

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 31 maja 2021  24:00

wybrany kandydat: Aleksandra Mruczkowska, gmina Szubin 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymogi formalne podane w ogłoszeniu i zdobył największą ilość punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.

stanowisko:

urzędnicze ds. kadrowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie
termin składania dokumentów: 28 maja 2021  24:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)