Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5479) starsze karty »
numer wpisu:

38/2022

data: 25 maja 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnych 391/1 w obrębie Kowalewo, gm. Szubin.
dane
wnioskodawcy:
SOLEADO sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

numer wpisu:

37/2022

data: 20 maja 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 13, 14/1, 15/5 w obrębie Królikowo, gmina Szubin o mocy do 24 MW.
dane
wnioskodawcy:
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

numer wpisu:

36/2022

data: 17 maja 2022
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6 w obrębie Kowalewo, w gminie Szubin.
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

34/2022

data: 11 maja 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działce o nr ew. 87/8 w obrębie geodezyjnym Szubin, gmina Szubin.
dane
wnioskodawcy:
Xema Sp. z o.o. Sp. komandytowa
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

35/2022

data: 10 maja 2022
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”
nazwa
podmiotu:
Zbigniew Andrzejewski
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

33/2022

data: 10 maja 2022
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 129/4, 129/5 w obrębie Żędowo w gminie Szubin.
nazwa
podmiotu:
SOLEADO sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

32/2022

data: 10 maja 2022
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 26/2 w obrębie Żędowo w gminie Szubin.
nazwa
podmiotu:
SOLEADO sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

31/2022

data: 10 maja 2022
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 35/54, 39/2, 36 w obrębie Gąbin w gminie Szubin.
nazwa
podmiotu:
SOLEADO sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

30/2022

data: 9 maja 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie PWIS w Bydgoszczy odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

29/2022

data: 28 kwietnia 2022
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5479) starsze karty »