Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5523) starsze karty »
numer wpisu:

82/2022

data: 21 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników na gaz propan – butan LPG –C jako paliwa do zasilania awaryjnego wanny szklarskiej na terenie Huty Szkła w Turze na wypadek ograniczenia lub wstrzymania dostaw gazu ziemnego”. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr 255/1 w Turze.
dane
wnioskodawcy:
DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

80/2022

data: 14 września 2022
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 99 w obrębie Samoklęski Duże oraz działce nr 46/2 w obrębie Wymysłowo, gmina Szubin
nazwa
podmiotu:
KPE FARMS sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

79/2022

data: 13 września 2022
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o numerze 256/2 w obrębie Zalesie, gmina Szubin
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

78/2022

data: 2 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 180/11 w obrębie Kowalewo, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

77/2022

data: 2 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 64/1, 138/1 w obrębie Słonawy, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

81/2022

data: 1 września 2022
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 214/1 i 214/2 w Zamościu, gm. Szubin
zamawiający: Dorota Wolniewicz - Jużwiak
wykonawca: Leszek Gorzela
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

76/2022

data: 30 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 391/1 w obrębie Kowalewo, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
SOLEADO sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

75/2022

data: 26 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 13, 14/1, 15/5 w obrębie Królikowo, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Szubinie

numer wpisu:

73/2022

data: 19 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na doposażeniu zakładu zlokalizowanego w Królikowie, gm. Szubin o instalację do powlekania obrabianych elementów drewnianych i drewnopodobnych
dane
wnioskodawcy:
Stolarnia STACH Stanisław Świderski
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

72/2022

data: 19 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 88 w Gąbinie, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
SOLEADO sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5523) starsze karty »