Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5336) starsze karty »
numer wpisu:

44/2020

data: 7 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działka o numerach ewidencyjnych 8/1, 9/12 w miejscowości Szubin - Wieś
zamawiający: PVE 72 Sp z o.o.
wykonawca: Joanna Klimek. Maciej Mularski
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

42/2020

data: 5 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/3 obręb geodezyjny Wolwark w gminie Szubin”.
nazwa
podmiotu:
PVE 77 sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinieąd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

38/2020

data: 31 lipca 2020
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

37/2020

data: 31 lipca 2020
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

40/2020

data: 30 lipca 2020
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8/1, 9/12 obręb geodezyjny Szubin -Wieś, gmina Szubin, powiat nakielski
nazwa
podmiotu:
PVE 72 sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

41/2020

data: 20 lipca 2020
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża w obrębie Żurczyn w gminie Szubin, na działkach o numerach ewidencyjnych 43/12, 43/14, 43/100
zamawiający: INOPLANT sp. z o.o. sp. k.
wykonawca: Michał Sikorski
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

39/2020

data: 17 lipca 2020
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na Budowie zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach nr ewidencyjny 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie
zamawiający: PROJBUD Wytwórnia Mas Bitumicznych Sp. o.o. Sp. K.
wykonawca: Ekoter Ochrona Środowiska
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

43/2020

data: 1 lipca 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej wydobywaniu kopaliny ze złoża Kołaczkowo w gminie Szubin w zakresie określenia spągu złoża, na działkach o numerach ewidencyjnych 114/66 i 114/68 w Kołaczkowie, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
MC TRANS MAREK CYGAN
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

36/2020

data: 15 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych z części złoża kruszywa naturalnego (piasku) Wrzosy I w kat. C1 , o powierzchni projektowanego obszaru górniczego ok. 15 ha położonego w miejscowości Wrzosy, gm. Szubin.
nazwa
podmiotu:
TRANSPOL LIDER sp. o.o. sp.k.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

34/2020

data: 9 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach nr ewidencyjny 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie”
nazwa
podmiotu:
PROJBUD Wytwórnia Mas Bitumicznych Sp. o.o. Sp. K.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5336) starsze karty »