Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5351) starsze karty »
numer wpisu:

3/2021

data: 1 lutego 2021
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na towarzyszącą na działce nr 40 w Pińsku, gm. Szubin.
dane
wnioskodawcy:
Izabela Seydak
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

2/2021

data: 29 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika na azot ciekły na działce o numerze ew. 2434/11 w Szubinie, przy ul. Jana Pawła II
dane
wnioskodawcy:
AKU - TECH Radosław Trzaska
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

1/2021

data: 28 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 17 w obrębie ewidencyjnym Pińsko, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
Marcin Seydak
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

56/2020

data: 7 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obory dla bydła mlecznego o odsadzie 135 sztuk (114DJP) na działkach o nr. ew. 138 i 140 w obrębie Żędowo, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
Gospodarstwo Rolne Mateusz Głowski
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

55/2020

data: 4 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33/2 w miejscowości Pińsko” w gminie Szubin.
dane
wnioskodawcy:
Przedsiebiorstwo AGROPIN Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Szubinie

numer wpisu:

54/2020

data: 2 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

53/2020

data: 2 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

52/2020

data: 2 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

51/2020

data: 2 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

48/2020

data: 28 października 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1535C Zamość - Łochowo.
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5351) starsze karty »