Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5342) starsze karty »
numer wpisu:

48/2020

data: 28 października 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1535C Zamość - Łochowo.
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

47/2020

data: 14 października 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5/3, 6/6, 21/2, 57/5 w Łachowie, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
PVE 77 sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

46/2020

data: 22 września 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu tuczników, planowanych do realizacji w miejscowości Wrzosy. gm. Szubin na działkach o numerach 6/28 i 6/29
nazwa
podmiotu:
Krzysztof Korga
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Szubinie

numer wpisu:

45/2020

data: 16 września 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Wąsosz 2 o mocy 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Wąsosz na działkach o numerach227/3 i 226/25.
dane
wnioskodawcy:
Projekt Energia Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Szubinie

numer wpisu:

49/2020

data: 16 września 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi w Kornelinie, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
Gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

50/2020

data: 13 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20 MW w miejscowościach Szaradowo i Zalesie, gm. Szubin
nazwa
podmiotu:
PV 1600
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

44/2020

data: 7 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działka o numerach ewidencyjnych 8/1, 9/12 w miejscowości Szubin - Wieś
zamawiający: PVE 72 Sp z o.o.
wykonawca: Joanna Klimek. Maciej Mularski
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

42/2020

data: 5 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/3 obręb geodezyjny Wolwark w gminie Szubin”.
nazwa
podmiotu:
PVE 77 sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinieąd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

38/2020

data: 31 lipca 2020
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

37/2020

data: 31 lipca 2020
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5342) starsze karty »