Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – I i II kwartał 2022 r.08.08.2022

Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – I i II kwartał 2022 r.

08.08.2022

Kierując się treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin należących do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie, sporządzone przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nakle nad Notecią za I i II kwartał 2022 r.
 
W odniesieniu do wszystkich badanych ujęć wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
 

Wyniki badań:
badanie_1 (619kB) pdf Szubin – Wieś
badanie_2 (716kB) pdf Żurczyn
badanie_3 (597kB) pdf Rynarzewo
badanie_4 (690kB) pdf Żędowo
badanie_5 (809kB) pdf Gąbin
badanie_6 (704kB) pdf Królikowo
badanie_7 (519kB) pdf Słupy
badanie_8 (728kB) pdf Samoklęski Duże
badanie_9 (700kB) pdf Łachowo
badanie_10 (682kB) pdf Kołaczkowo
badanie_11 (787kB) pdf Szubin

metryczka


Wytworzył: P.P.I.S. w Nakle nad Notecią (8 sierpnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (9 sierpnia 2022, 16:04:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108