Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin” w 2022 roku.14.01.2022

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin” w 2022 roku.

14.01.2022

Informujemy, że Burmistrz Szubina przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Szubin. Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze.) przekazuję do zaopiniowania projekt, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Szubin.
 
Upoważnieni przedstawiciele organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Szubin, mogą zgłaszać swoje uwagi lub wnioski do projektu w formie pisemnej do Burmistrza Szubina:
- osobiście – Biuro Obsługi Klienta (biuro nr 12 – parter siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin),
-  drogą pocztową – adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
-  w formie dokumentu elektronicznego (potwierdzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@szubin.pl  lub przesłanego za pomocą platformy ePUAP),

w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. 3.02.2022 r.

Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Obwieszczenie (420kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (14 stycznia 2022)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (14 stycznia 2022, 12:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89