Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r.24.03.2021

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r.

24.03.2021

Kierując się treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości:
  • Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin należących do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie, sporządzone przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nakle nad Notecią za III i IV kwartał 2020 r.,
  • Sprawozdanie z badań jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy Szubin.  
W odniesieniu do wszystkich badanych ujęć wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
 

Ocena_jakości_wody_SZUBIN (652kB) pdf
Oceny_jakości_wody_GMINA (6267kB) pdf
Sprawozdanie_2020 (1939kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: P. P. I. S. w Nakle nad Notecią (24 marca 2021)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (8 kwietnia 2021, 08:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55