Konsultacje 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin' 202118.01.2021

Konsultacje 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin' 2021

18.01.2021

Informujemy, że Burmistrz Szubina przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ), Burmistrz przekazuje do zaopiniowania projekt niniejszej uchwały, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Szubin.
 
Upoważnieni przedstawiciele organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Szubin, mogą zgłaszać swoje uwagi lub wnioski do projektu w formie pisemnej do Burmistrza Szubina:

- osobiście – Biuro Obsługi Klienta (biuro nr 12 – parter siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin),

- drogą pocztową – adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,

- w formie dokumentu elektronicznego (potwierdzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@szubin.pl  lub przesłanego za pomocą platformy ePUAP),

w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. do 08.02.2021 r.

Niewydanie opinii w ww. terminie uznaje się za akceptację programu.

Obwieszczenie (490kB) pdf  
projekt (1877kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (18 stycznia 2021)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (18 stycznia 2021, 14:29:15)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Pietrykowska (19 stycznia 2021, 07:53:28)
Zmieniono: dodano plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 85