Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego 11.09.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

11.09.2020

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),
I N F O R M U J Ę

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z komunalnego ujęcia wód składającego się z istniejących studni głębinowych nr 1a i nr 2, zlokalizowanego na działkach nr 134/1 i 134/3, obręb 0022 Smoklęski Duże, gmina Szubin, na potrzeby zaopatrzenia wodociągu w wodę oraz pozwolenia na wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody do urządzenia wodnego – stawu, zlokalizowanego na działce nr 134/5, obręb 0022 Samoklęski Duże, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, istniejącym wylotem ø160.

Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław.

Zawiadomienie (692kB) pdf BD.ZUZ.1.4210.317.2020.BC

metryczka


Wytworzył: PGW WP (11 września 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (21 września 2020, 09:23:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88