Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu ujęć wody: Rynarzewo, Kołaczkowo, Żurczyn oraz Samoklęski Duże25.03.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu ujęć wody: Rynarzewo, Kołaczkowo, Żurczyn oraz Samoklęski Duże

25.03.2020

Kierując się treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości Sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu ujęć wody: Rynarzewo, Kołaczkowo, Żurczyn oraz Samoklęski Duże, wykonanych na zlecenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

sprawozdanie (8569kB) pdf


metryczka


Wytworzył: KPWiK (25 marca 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (3 kwietnia 2020, 10:33:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230