Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin”13.01.2020

Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin”

13.01.2020

Burmistrz Szubina na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.), przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Szubin, projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin” w 2020 roku.
Upoważnieni przedstawiciele organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Szubin, mogą zgłaszać uwagi lub wnioski do projektu w formie pisemnej do Burmistrza Szubina:
- osobiście – Biuro Obsługi Klienta (biuro nr 12 – parter siedziby Urzędu Miejskiego w Szubinie: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin),
- drogą pocztową – adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Szubinie
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
- w formie dokumentu elektronicznego (potwierdzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@szubin.pl  lub przesłanego za pomocą platformy ePUAP),
      Jednocześnie informuję, że, zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 7 ww. ustawy, mogą wydać opinię o projekcie w terminie do 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego Obwieszczenia.         
 
Niewydanie opinii w ww. terminie uznaje się za akceptację zapisów Programu.

Obwieszczenie (361kB) pdf
projekt (227kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 stycznia 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (14 stycznia 2020, 08:57:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229