Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla KPWIK w Szubinie02.12.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla KPWIK w Szubinie

02.12.2019

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
 
I N F O R M U J Ę
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z dwóch studni wierconych ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych, z ujęcia komunalnego zlokalizowanego na działce nr 24/82 w miejscowości Słupy, obręb 0032 Słupy, gm. Szubin oraz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rzeki Gąsawki.
 
Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław.

zawiadomienie (593kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: PGW WP (2 grudnia 2019)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (10 grudnia 2019, 07:59:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127