Warunkowa przydatność wody do spożycia – wodociąg w Szubinie 04.12.2019

Warunkowa przydatność wody do spożycia – wodociąg w Szubinie

04.12.2019

Kierując się treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu zlokalizowanego w Szubinie, sporządzoną przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nakle nad Notecią w listopadzie br.
 
     Jak wynika z ww. badań:
  • Woda pobrana z ww. wodociągu uzyskała warunkową przydatność do spożycia – nadaje się do spożycia po jej przegotowaniu,
  • Jakoś wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi (osób zdrowych), w szczególnych przypadkach może stać się przyczyną zachorowań u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. 
     Prosimy, prewencyjnie, o stosowanie się do zaleceń zawartych w przedmiotowej Ocenie.
 
Jednocześnie, na podstawie konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie, Burmistrz Szubina udostępnia również Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody pobranej z wodociągu w Szubinie wykonanych w grudniu br. na zlecenie Przedsiębiorstwa, w ramach których nie zidentyfikowano nieprawidłowych zmian w jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości w omawianym zakresie, proszę o kontakt z przedstawicielami Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

Ocena (881kB) pdf
Sprawozdanie (186kB) pdf  
 


 

metryczka


Wytworzył: P.P.I.S (4 grudnia 2019)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (9 grudnia 2019, 09:41:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195