Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla KPWiK w Szubinie na pobór wód – Żędowo 27.09.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla KPWiK w Szubinie na pobór wód – Żędowo

27.09.2019


Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
I N F O R M U JĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni nr 1, w miejscowości Żędowo, na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz pozwolenia na wprowadzanie ścieków (wód popłucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody do ziemi.
Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław.

zawiadomienie_KPWiK (441kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PGW WP (27 września 2019)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (11 października 2019, 11:36:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112