Zawiadomienie o wyniku II w 2019 r. postępowania w sprawie dotacji dla Spółek Wodnych06.08.2019

Zawiadomienie o wyniku II w 2019 r. postępowania w sprawie dotacji dla Spółek Wodnych

06.08.2019


Dotyczy: możliwości składania wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin na 2019 r. w trybie uchwały nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom., 2012 r., poz. 930).
 
Burmistrz Szubina zawiadamia, że w prowadzonym do 2 sierpnia 2019 r. postępowaniu wybrano do realizacji ofertę przedłożoną przez Gminną Spółkę Wodną w Szubinie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 89-200 Szubin.
 
Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta.
 
Oferta Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie spełnia określone warunki, a zaproponowane ceny gwarantują wykonanie zadania w ramach zabezpieczonych środków.
 

 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (7 sierpnia 2019, 17:09:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140