Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 914) starsze aktualności »



Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I kwartał 2020 r. z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin

08.05.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I kwartał 2020 r. z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin



Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

20.04.2020

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego



Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

17.04.2020

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego



Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

27.03.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego



Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu ujęć wody: Rynarzewo, Kołaczkowo, Żurczyn oraz Samoklęski Duże

25.03.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu ujęć wody: Rynarzewo, Kołaczkowo, Żurczyn oraz Samoklęski Duże



Ocena jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r. dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy Szubin

18.02.2020

Ocena jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r. dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy Szubin



Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

11.02.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego



Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za IV kwartał 2019 r. z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin

07.02.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za IV kwartał 2019 r. z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin



ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2020 roku

03.02.2020

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2020 roku



Zawiadomienie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2020 roku

22.01.2020

Zawiadomienie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym w 2020 roku



Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin”

13.01.2020

Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin”



Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – Królikowo

20.12.2019

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – Królikowo



Woda w Szubinie – przydatna do spożycia

09.12.2019

Woda w Szubinie – przydatna do spożycia



Konsultacje społeczne projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

06.12.2019

Konsultacje społeczne projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000



Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 914) starsze aktualności »