Strona główna

Strona główna

WITAMY NA STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SZUBINUstawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na Urząd Miejski w Szubinie obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.

Celem publikatora jest powszechne udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Przedmiotowa strona BIP zawiera informacje dotyczące Gminy i Miasta Szubin, w szczególności informacje o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, strukturze własnościowej podmiotów oraz majątku gminy, zasadach funkcjonowania podmiotów oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej.

Mamy nadzieję, że sukcesywnie rozwijająca się strona Biuletynu Informacji Publicznej będzie bogatym zbiorem informacji.

Pliki do pobrania:
- Ustawa (182kB) pdf z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- Rozporządzenie (211kB) pdf Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie posługujących się językiem migowym (PJM), tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Szubinie, na adres e-mail: um@szubin.pl na numer fax: 52-384-80-71 podając sposób przekazania informacji zwrotnej lub telefonicznie: 52-391-07-00 lub 52-391-07-19.Podstawowe dane teleadresowe
www.szubin.pl         bip.szubin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres Elektronicznej skrzynki podawczej: /63hqiye23j/skrytka


Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin
tel. centrala 52-39-10-700
sekretariat 52-39-10-719
fax. 52-384-80-71

Przewodniczący Rady Miejskiej
tel. 52-391-07-29

Burmistrz Szubina tel. 52-391-07-19

Z-ca Burmistrza Szubina
tel. 52-391-07-19

Sekretarz Gminy
tel. 52-391-07-13

Skarbnik Gminy
tel. 52-391-07-45

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Markowska (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 kwietnia 2021, 10:51:15)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1045835